Chuyên đề 2 - Vấn đề 4: Giải phương trình mũ - logarit
Chuyên đề 2 - Vấn đề 3: Tính chất của hàm lũy thừa – mũ – logarit
Chuyên đề 2 - Vấn đề 2: Tập xác định - Đạo hàm - Các bài toán liên quan
Chuyên đề 2 - Vấn đề 1: Biến đổi biểu thức chứa mũ, căn và logarit
Đề số 12 - Đề cơ bản
Đề thi số 11 - Trường THPT năng khiếu ĐHQGHCM - Lần 1
Đề số 10 - Trường THPT chuyên KHTN - Lần 1
Đề số 9 - Trường THPT Trần Hưng Đạo - Lần 1