Đề 02: Đề thi thử lần 1 Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

  • Mã đề thi: T022021
  • Chi phí VIP: 10 coin
  • Số câu hỏi: 50
  • Thời gian: 90 phút
  • Yêu cầu nhiệm vụ: 50/50
  • Nếu là thành viên VIP: 0/50

Nhằm giúp các em củng cố kiến thức nằm trong học kì I, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi bao gồm các phần: Hàm số, hàm số mũ và logarit, khối đa diện - thể tích khối đa diện, khối tròn xoay. Các câu hỏi ở mức độ khó vừa phải, đủ để phân loại học sinh.

Chúc các em làm bài thật tốt và thêm thành thạo kiến thức qua đề thi thử lần này.