Đề 15:ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 1 - TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

  • Mã đề thi: 152019
  • Chi phí VIP: 0 coin
  • Số câu hỏi: 2
  • Thời gian: 90 phút
  • Yêu cầu nhiệm vụ: 1/2
  • Nếu là thành viên VIP: 1/2

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI

+ Mức độ đề thi: TRUNG BÌNH

+ Đánh giá sơ lược:

Số lượng câu phân bố không hợp lý.

Quá nhiều câu hàm số. Tuy nhiên mức độ đều ở mức thông hiểu .

Còn lại khoảng 10 câu hình học không gian nhưng mức độ lại khó tương đương nhau. Khó phân loại học sinh khá với trung bình.

Nhìn chung đề ít tính phân loại .