Đề 10: ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN I - MÔN TOÁN-TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

  • Mã đề thi: 102019
  • Chi phí VIP: 0 coin
  • Số câu hỏi: 50
  • Thời gian: 90 phút
  • Yêu cầu nhiệm vụ: 1/50
  • Nếu là thành viên VIP: 1/50

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI

Mức độ đề thi: KHÁ

+ Đánh giá sơ lược:

Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan

Kiến thức tập trung trong chương trình 12 còn lại 1 câu hỏi lớp 11

Không có câu hỏi lớp  10.

Cấu trúc tương tự đề minh họa ra năm 2018-2019

17 câu VD-VDC phân loại học sinh . 2 câu hỏi khó ở mức VDC C20 C32

Chủ yếu câu hỏi ở mức thông hiểu và vận dụng

Đề phân loại học sinh ở mức khá

MA TRẬN ĐỀ THI