Kiểm tra trực tuyến
Kì thi Ngày thi Thời gian Trạng thái
Tên bộ đề Trường Năm Số lượt xem
Đề test 05 - Luyện tập hàm số (VDC tương giao) - Thầy Nguyễn Trung Tâm Thầy Nguyễn Trung Tâm 2020-2021 0
Đề kiểm tra chương 1: Đạo hàm và ứng dụng - Thầy Nguyễn Trung Tâm Chuyên Vinh - Nghệ An 2020-2021 0
Đề test 04 - Tổng hợp về hàm số - Thầy Nguyễn Trung Tâm Thầy Nguyễn Trung Tâm 2020-2021 3
Ranking
1 nguyễn thanh tín 95.2 %
2 Nguyễn Tuấn Anh 83.8 %
3 Văn Đàm 81.8 %
4 Táo Tròn 81.1 %
5 Ngu Vyx 80.9 %
6 Lê Xuân Phú 79.7 %
7 hi alibaba 77.3 %
8 Trần Huyền Trang 75.5 %
9 Nguyễn Uyên My 74 %
10 Lý Thoại Hưng 73.3 %
11 Trần Tươi 71.4 %
12 Vũ ĐẠT 70.5 %
13 Minh Công 69.2 %
14 nguyễn duy 62.9 %
15 Ánh Dương 62.4 %
16 Trương Thảo 60 %
17 Đỗ Anh 54.6 %
18 Dương Anh 53.4 %
19 mai duyên 50.7 %
20 Phạm Thảo 50 %
21 Phan Mai Hoa 49.8 %
22 nguyen van phong 47.7 %
23 Phương Phương 35 %
24 Nguyễn Đức Hiếu 34.8 %
25 ma hoang 29.2 %
26 duong hai 27.3 %
27 đao linh 24.7 %
28 ngoc tu 23.6 %
29 vdđ vdđ 12.3 %
30 H T 8.5 %