Kiểm tra trực tuyến
Kì thi Ngày thi Thời gian Trạng thái
Ranking
1 Táo Tròn 80.2 %
2 Lê Xuân Phú 79.7 %
3 Vũ Hồng Anh 78 %
4 Trần Huyền Trang 75.5 %
5 Trần Tươi 71.4 %
6 Minh Công 69.2 %
7 Nguyễn Minh Huyền 63.4 %
8 Nguyễn Anh Quân 63.1 %
9 Phan Win 62.6 %
10 Ánh Dương 62.4 %
11 Trương Thảo 60 %
12 Đỗ Anh 54.6 %
13 Mị T Nú 54.5 %
14 Vũ Hương 54.3 %
15 hoàng anh 53.8 %
16 Dương Anh 53.4 %
17 mai duyên 50.7 %
18 Phạm Thảo 50 %
19 Phan Mai Hoa 49.8 %
20 Lý Hạ 49.7 %
21 nguyen van phong 47.7 %
22 Hà Thủy 44.6 %
23 Dinh Suong 40.6 %
24 Phương Phương 35 %
25 Nguyễn Đức Hiếu 34.8 %
26 ma hoang 29.2 %
27 duong hai 27.3 %
28 đao linh 24.7 %
29 ngoc tu 23.6 %
30 H T 7.9 %